Witamy,

Na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju – Aleksandry Krenzel-Huchel.

Na stronie znajdziecie Państwo informacje o pracy kancelarii komorniczej – zawiadomienia o aktualnych licytacjach, a także wzory dokumentów do pobrania.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ww. Ustawy: „Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.”

Kancelaria komornicza posiada dostęp elektroniczny do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz do systemu OGNIVO – umożliwiającego wgląd w posiadane przez dłużnika rachunki bankowe. Posiadamy możliwość sprawdzenia za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy dłużnik odprowadza składki ubezpieczeniowe i czy pobiera świadczenia emerytalno-rentowe. Kancelaria posiada dostęp do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

GODZINY OTWARCIA KANCELARII:
Pon – Czw. 7:00 – 15:00
Komornik przyjmuje strony w poniedziałek od 11:00 – 14:00.

ADRES:
UL. 11 LISTOPADA 26,
44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
TEL. 032 476-25-30
FAX. 032 476-48-69

Nr. KONTA:
20 1050 1605 1000 0022 6075 7998