Zasięg

Obejmuje swoim zasięgiem obszar działania Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju czyli miasto Jastrzębie oraz gminę Pawłowice.