Aleksandra Krenzel-Huchel

Komornik sądowy

Aleksandra Krenzel-Huchel
Czytaj więcej

Informacje dla dłużnika

Czytaj więcej
Czytaj więcej

Informacje dla wierzyciela

Czytaj więcej
< >

Strona główna

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JASTRZĘBIU ZDROJU ALEKSANDRA KRENZEL-HUCHEL Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu Zdroju

Witamy,

Na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju – Aleksandry Krenzel-Huchel.

Na stronie znajdziecie Państwo informacje o pracy kancelarii komorniczej – zawiadomienia o aktualnych licytacjach, a także wzory dokumentów do pobrania.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Komornikach Sądowych i Egzekucji:

”Komornik sądowy (…) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.”
„Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.”

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ww. Ustawy: „Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.”

Kancelaria komornicza posiada dostęp elektroniczny do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz do systemu OGNIVO – umożliwiającego wgląd w posiadane przez dłużnika rachunki bankowe.

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

ADRES:
UL. JANA PAWŁA II 1/7,
44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
TEL. 032 476-25-30

Nr. KONTA:
20 1050 1605 1000 0022 6075 7998